top of page
Search
  • Linda

Leiden is visie hebben

Visie. Wat is visie eigenlijk?

Ik was aan het wandelen en in gedachten verzonken keek ik eigenlijk alleen maar naar beneden. Ik zag precies waar ik mijn voeten neerzette. Best handig aangezien het geregend had en ik niet door de plassen wilde lopen. Maar op een gegeven moment werd ik me bewust van mijn houding. Want wat gebeurt er als je naar beneden kijkt? Je nek en rug krommen zich wat, je gaat meer ineengedoken lopen en voor je het weet ga je je ook zo voelen. Je lijf gaat zeer doen, je gevoel gaat erin mee en dat wordt er niet beter van. Dus ik keek op, rechtte mijn rug en werd me bewust van mijn omgeving. De regenwolken waren aan het verdwijnen, de zon brak door en ik zag een mooie lichtstraal over de uitgestrekte weilanden en op het pad voor me. Ik verwonderde me over het prachtige uitzicht dat ik al zo vaak gezien had, maar dat me toch telkens weer weet te imponeren. Ik keek om me heen. In de verte links van mij een rivier en aan de andere kant in de verte een dorpje en voor me die groene weilanden en het pad dat daar tussendoor liep. Ik zag daar ergens in de verte het einde van het pad, waar ik af zou slaan om weer richting huis te lopen.

 

Een mooie metafoor voor visie. Want visie ontstaat niet als je naar beneden kijkt en alleen maar ziet waar je op dat moment mee bezig bent. Visie zegt iets over waar je naar toe wilt. Je stip op de horizon. En die stip op de horizon zie je alleen als je je rug recht hebt en vooruit kijkt. Als je gaat zien waar je heen wilt.

 

Er zijn zoveel leiders die bezig zijn met brandjes blussen. Ze zijn aan het rennen en vliegen om van alles in goede banen te leiden, gesprekjes te voeren met degenen die op dat moment een bijdrage zouden moeten leveren en op die manier de uitdagingen van het heden te ‘managen’. Er is geen tijd  voor visie. Er is geen tijd om stil te staan bij wat er misschien in de toekomst zou kunnen zijn. Het moment is nu, en nu moet het gebeuren.

 

Herken je dit? Ben jij misschien ook keihard brandjes aan het blussen?

 

Besef dan dat je eigenlijk naar je voeten aan het kijken bent. Dat je krom gaat lopen en hoe sneller je loopt, hoe eerder je zult struikelen ondanks het feit dat je je voeten ziet. Kijk maar eens naar een turnster op de balk. Zij houdt altijd het einde van de balk in zicht, zodat ze niet wankelt maar een punt heeft om op te focussen. Zodra ze naar haar voeten kijkt, zal ze gaan wankelen en voordat ze het weet ligt ze op de grond. Zo is het ook met leiders zonder visie. Ze lopen heel hard, doen hun uiterste best. Maar als je niet weet waarvoor je het doet raak je uitgeput, struikel je en kun je zelfs burn-out thuis komen te zitten.

 

“Ja maar als ik dit en dit nu niet doe, loopt het mis”, denk je misschien. Is dat echt zo? Is het echt zo dat het bedrijf omvalt als jij stopt met brandjes blussen? Is het echt zo dat de gemeente stopt met bestaan als jij geen brandjes meer blust en niet meer voldoet aan ieders individuele verwachting? Wordt het echt slechter als je in plaats daarvan een visie gaat neerzetten en iedereen gaat meenemen en enthousiasmeren om die visie samen te gaan bereiken?

Misschien loop je inderdaad een klant mis. Misschien voelt iemand zich op dat moment minder gehoord. Soms moet iets even gepareerd worden, om weer het grotere plaatje te gaan zien. Het moment dat je opkijkt en de grote wereld om je heen ziet in plaats van je voeten, komt er nieuwe frisse lucht in je longen. Letterlijk, omdat je je rug recht en goed kunt ademhalen. Maar ook figuurlijk, omdat je ziet dat er veel meer is in de wereld om je heen en omdat je het pad voor je gaat zien waar je oploopt en ziet waar het heen gaat. En je mag gaan genieten van alles dat langs die route ligt. Je kunt je er zelfs op gaan verheugen. “Yes, straks kom ik langs dat mooie uitzichtpunt!” of “Oh, wat zal er achter die bomen zijn?” Je wordt excited voor wat komen gaat, en krijgt nieuwe energie.

 

Zo is het ook met visie. Als je een visie uitzet voor jouw bedrijf of gemeente krijg je nieuwe energie en ga je de stappen zien die nodig zijn om er te komen. Soms lijkt het nog heel ver weg in de verte. Maar weet dan dat je stap voor stap mag gaan. Je kunt piketpaaltjes uitzetten langs de route en zo naar elk paaltje toewerken. Kleine stapjes vooruit om uiteindelijk bij die stip op de horizon uit te komen. Dat heet strategie bepalen. Je gaat stap voor stap bedenken hoe je bij die stip gaat komen, paaltje voor paaltje. Je missie is om de hele route te gaan lopen en het eindpunt te behalen. En je zult merken dat hoe verder weg het paaltje staat, hoe moeilijker het op dit moment te bedenken is, welke stappen er nodig zijn om daar te komen. En dat is niet erg. Het gaat erom dat je weet waar je naar toe wilt en daarvoor ga je eerst naar het eerste paaltje. Soms moet je gaandeweg wat bijsturen, omdat er bijvoorbeeld een kuil in de weg blijkt te zitten. Dan komt er op dat moment wel een oplossing, daar hoef je je niet nu al druk om te maken. Bedenk welke stappen nodig zijn om bij het eerste paaltje te komen. Misschien is dat wel die ene klant helpen of dat ene gemeentelid aanhoren. Maar misschien blijkt wel dat deze klant helemaal niet bijdraagt aan die weg naar de horizon en is het een zijstraat die je van je route afbrengt. Of misschien trekt dat ene gemeentelid je wel af van waar het werkelijk om gaat in de gemeente en is het van belang om hoofdzaken te gaan scheiden van bijzaken.


Jezus had ook visie. Hij daalde af vanuit de hemel naar de aarde om mens te worden. Dit deed Hij niet omdat Hij naar zijn voeten keek die maar lukraak ergens heen liepen. Dit deed Hij omdat God visie had. In Johannes 3:16 staat: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

Deze visie gaf Jezus een missie. De missie was om het Koninkrijk van de hemel te verkondigen en mensen tot inkeer te laten komen. Hij liet zien wie de Vader is, door alle wonderen en tekenen te doen en door goedheid en waarheid te laten zien. Met als ultiem hoogtepunt; Het lijden, het sterven en de opstanding uit de dood. Jezus zelf nam alle zonden op zich. Van de hele wereld. Van jou en van mij. Om voor ons de weg vrij te maken naar de Vader, naar het eeuwige leven bij Hem. Met Hem. En Hij gaf ons vervolgens de opdracht uit te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken en hen te leren alles te doen wat Jezus ook aan Zijn discipelen leerde toen Hij op aarde was.


Jezus wist dat alles wat Hij op aarde deed, uiteindelijk zou bijdragen aan hetgeen de Vader voor ogen had. "Uw wil geschiede", zei Jezus. Hij hield Zijn ogen gericht op de Vader. Hij bleef Hem vertrouwen. Hij bleef Hem zoeken. Hij bleef doen wat Hij moest doen, zodat Zijn Vader verhoogd zou worden en het koninkrijk van de hemel voor ons toegankelijk zou worden.


Wat als Jezus geen visie had gehad? Of deze naast zich neer had gelegd om Zijn eigen wil te gaan doen? Dan was Hij wellicht gestorven na een leven als timmerman en hadden wij nog steeds moeten offeren in de hoop dat God ons zou vergeven voor onze verkeerde dingen.

 

Visie hebben is belangrijk. Zeker als leider. Jij hebt de taak op je genomen om zorg te dragen voor jouw team of gemeente. En het is dus ook jouw taak om hen ergens te brengen. Weet je waar je heen gaat? Weet je waarom je doet wat je doet en kun je dat uitleggen aan je team? En kun je dat niet alleen uitleggen, maar ook uitdragen, voorleven en hen meenemen en enthousiast maken om zich hier ook voor in te zetten? Een goede leider weet dat hij zijn team nodig heeft, om gezamenlijk te bouwen aan het hogere doel, om samen uit te komen bij die stip op de horizon. Iedereen is belangrijk. Iedereen is nodig. Iedereen kan bijdragen.

 

Heb jij hulp nodig in het vinden van de stip op de horizon? Of zou je graag meer handvatten willen om je team te enthousiasmeren in het bereiken van de visie? Stuur een berichtje met jouw verhaal naar info@lindacoaching.net of app naar 06 20088818, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.


 

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page