Search

Je leven leiden naar het voorbeeld van Jezus

In mijn leven heb ik veel mogen reizen. Daar ben ik enorm dankbaar voor en het heeft me o.a. geleerd dat we allemaal verschillend zijn, maar tegelijkertijd allemaal gelijk. Of we nu verschillende huidskleuren, gewoonten, culturen, talen of wat dan ook maar hebben, we zijn allemaal mensen. Mensen gemaakt naar Gods evenbeeld. Het is juist God die bedacht dat we allemaal verschillend zouden zijn, en daarmee uniek.Unieke mensen, geschapen naar Gods evenbeeld. Wat zegt dat eigenlijk over God zelf? We willen zo graag alles kunnen overzien, structureren, in hokjes zetten zodat we het kunnen begrijpen. Maar God laat zich niet in een hokje duwen. Evenals dat mensen niet in hokjes te duwen zijn. Er bestaat tenslotte niet maar één type mens. We zijn juist allemaal verschillend en dat zegt ook iets over de veelkleurigheid van God. Het evenbeeld van God….. zoveel verschillende mensen…..

 

Hoe groot is God!

 

Hij begrijpt een ieder van ons. Hij kent een ieder van ons door en door, weet wat ons beweegt. Weet wat we denken. Waarom we doen wat we doen. Sommigen mensen ervaren dit als iets engs. Ik denk niet dat dat hoeft. Je hoeft niet bang te zijn voor Gods aanwezigheid en almacht. Het mag je juist geborgenheid geven, het gevoel dat je gezien wordt, dat je mag zijn wie je bent. “Ja maar…. Ik maak zoveel fouten en doe niet alles volgens het boekje.” Denk je dat God dat niet weet? Denk je dat jij je kunt verstoppen? Dat je al die dingen in het verborgene kan doen, zonder dat Hij het weet? Dat kun je niet. Hij weet het. Hij ziet het. En het boeiende daar aan is dat Hij je wil helpen om uit dat verborgene te komen. Hij wijst je niet af. Sterker nog, Hij wil juist dat je bij Hem komt met al die sores. Met al je uitdagingen en struggles. Hij weet dat het leven niet gemakkelijk is.

 

Iets wat voor ons mensen moeilijk te begrijpen is, is dat God zijn zoon Jezus naar de aarde liet gaan om mens te zijn. Om op de aarde rond te lopen. Om de moeite te ervaren, om in verleiding gebracht te worden, om lijden te ervaren. Jezus heeft dit allemaal mee gemaakt in Zijn leven. Hij heeft verdriet gekend. Angst. Pijn. Hij weet hoe het is om verraden te worden door zijn beste vrienden. Hij weet hoe het voelt als er over je geoordeeld wordt, terwijl je niets verkeerd hebt gedaan. Hij weet hoe het is om onrecht te zien en op te komen voor recht. Om bewogen te zijn met de mensen die het minder hebben, of die ziek zijn, of eenzaam. Hij weet wat het is als er een enorme druk op je schouders gelegd wordt, als er grote verwachtingen zijn die je niet zult kunnen waarmaken op de manier die mensen van je verwachten.

 

Jezus weet wat het is om mens te zijn.

 

En in al die situaties, elke gebeurtenis die beschreven is uit Zijn leven op aarde, laat Hij ons zien hoe wij daarop zouden kunnen reageren. Hoe we ermee om kunnen gaan. Hoe we staande kunnen blijven. En hoe we ons mogen overgeven in vertrouwen dat God de Vader er altijd bij is.

 

Iedereen in deze wereld, uit welke cultuur dan ook, kan zich identificeren met Jezus. Iedereen heeft bepaalde levenservaringen als het aankomt op de omgang met mensen. Daarin kennen we allemaal dezelfde moeite, ongeacht onze afkomst, ongeacht ons uiterlijk.

Aan de hand van het leven van Jezus mogen we leren hoe wij zelf ons leven kunnen leiden. En hoe we om kunnen gaan met de mensen om ons heen. Hoe we leiding kunnen geven. Hoe we om mogen gaan met de uitdagingen in ons persoonlijk leven, maar ook in ons werk en in de kerk. Jezus is ons voorbeeld. Hij is niet zomaar mens geworden. Het is niet zomaar dat Hij eerst op aarde geleefd heeft, voordat hij het grote reddingswerk volbracht aan het kruis. We mogen van Hem leren. We mogen leren, met vallen en opstaan, hoe we meer en meer op Hem kunnen gaan lijken.

 

Challenge:

Stel je open om te leren. Om een open houding te hebben. Nodig God uit om tot jou persoonlijk te spreken over hoe jij je leven mag leiden en hoe je leiding mag geven naar het voorbeeld van Jezus.

 

www.lindacoaching.net

22 views0 comments

Recent Posts

See All